תכנון תעשייתי

Frame+Conveyor.59
Lifting platform from floor to floor
במת עבודה בעלת שתי קומות מסביב למתקן
PhotoFunia-1434486099
untitled.37
untitled.55
Frame+Conveyor.59
untitled.33
big slat conveyor
untitled.53
Belt conveyor.2
untitled.35
untitled.51
untitled.58
PhotoFunia-1434485865
untitled.31